Tillståndet för SMB och IT idag  

Increase Landing Page Conversions

De små och medelstora företagen (SMB) fortsätter att drivas av de entreprenörer som vill bygga morgondagens affärskraftverk eller behålla sina egna förmögenheter utan ansvar och distraktioner för att vara ett stort företag. Dessa företag har traditionellt lyckats genom att fokusera på nischmöjligheter eller betjäna lokala marknader, men i dagens globaliserande värld är IT en enorm och växande del av deras konkurrensförmåga.

För att ta reda på mer om hur medelmarknadsföretagen drar nytta av informationsteknologi beställde Dell Technologies och Intel IDG att genomföra en undersökning i elva europeiska länder och Sydafrika. Studien har gett en djup förståelse för IT-behov, utmaningar och möjligheter för dessa företag på dessa specifika marknader.

Ladda ner detta spotlightpapper för att ta reda på IT-utmaningarna, nya tekniska möjligheter och de största IT-projekten för SMB i ditt land.

Läs mer om Dell-lösningar som drivs av Intel®.

Get it Now!